کنترل-از-راه-دور-بیس-RockFord-PLC2-systemfa.ir
کنترل-از-راه-دور-بیس-RockFord-PLC2-systemfa.ir
کنترل-از-راه-دور-بیس-RockFord-PLC2-systemfa.ir
کنترل-از-راه-دور-بیس-RockFord-PLC2-systemfa.ir
کنترل-از-راه-دور-بیس-RockFord-PLC2-systemfa.ir

ریموت بیس راکفورد Rockford PLC2

دسترسی :موجود

ولوم بیس Rockford PLC2

با استفاده از ولوم بیس PLC2 به راحتی با چرخاندن این ولوم کوچک که در نزدیکترین جای ممکن به خودتان قرار میگیرد میتوانید سیستم را کنترل کنید.